Dołącz do nas

Chcesz zostać jednym z nas?

Członkiem Izby, zgodnie ze Statutem, może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

To proste! Wystarczy, że wypełnisz i złożysz:

  1. DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
  2. ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ

W ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet Członków ureguluj opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

Od tego momentu będziesz mógł się cieszyć z wielu korzyści wynikających z przynależności do IPH.

OFERUJEMY:

  • SZKOLENIA PRAWNE, EKONOMICZNE, PODATKOWE, MARKETINGOWE
  • DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA, DOTACJI UNIJNYCH, BHP, PISANIA BIZNESPLANU, WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ITD.
  • SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
  • PROMOCJĘ FIRMY CZŁONKOWSKIEJ, JEJ USŁUG I PRODUKTÓW
  • ORGANIZACJĘ JUBILEUSZU FIRMY, IMPREZY INTEGRACYJNEJ
  • KONKURSY DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW
  • MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ/KONFERENCYJNEJ