Śrybny Gwarek

W styczniu 2007 roku Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach wystąpiła do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z inicjatywą nagradzania firm prowadzących działalność gospodarczą lub mającą siedzibę na terenie miasta Tarnowskie Góry i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego jak i promocji miasta Tarnowskie Góry.

 

LAUREACI STATUETKI „ŚRYBNY GWAREK”

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2007

Bazaltex Sp. z o.o.

2008

ZWUG ,,Intergaz’’ Sp. z o.o.

2009

Zakład Obwodów Drukowanych „ELTAR” Walenty Mietła

2010

GWAREK – ŚLĄSKIE CENTRUM HURTU

2011

FUNDACJA KOMPLEKS ZAMKOWY TARNOWICE STARE

2012

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „GWAREK”
  • Wydawnicza Spółdzielna Pracy „GWAREK ŚLĄSKI” (Tygodnik „Gwarek”)

2013

Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

2014

Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.

2015

TAGOR S.A. Kopex Group