Złota Gracja Biznesu

Statuetka „Złota Gracja Biznesu” jest przyznawana od 2016 roku z inicjatywy Izby Przemysłowo – Handlowej, we współpracy z  Urzędem Gminy w Świerklańcu dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą lub mają siedzibę na terenie gminy Świerklaniec oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji gminy.