Ogłoszenie konkursu „Kruszec Biznesu 2019″ Izby Przemysłowo–Handlowej w Tarnowskich Górach

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach ma zaszczyt ogłosić kolejną edycję konkursu o Statuetkę „Kruszec Biznesu 2019″, który organizowany jest już od 2001 roku.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja szczególnie aktywnych i dynamicznych firm handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilka najlepszych firm.

Przyznanie wyróżnień odbywa się na zasadzie kilkustopniowej kwalifikacji polegającej na kompletowaniu dokumentów dotyczących działalności i osiągnięć firmy oraz ocenie i weryfikacji merytorycznej kandydatów przeprowadzanej przez Kapitułę Konkursu. Częścią ostateczną jest Finał Konkursu, czyli wybór przez Kapitułę najlepszej firmy i przyznanie jej Statuetki „Kruszec Biznesu”.

Przedsiębiorstwa oceniane są w kategoriach:
– „Firma roku 2019”,
– „Firma Rodzinna  2019”,
– „Usługa roku 2019”,
– „Produkt roku 2019”,
– „Innowacyjność roku 2019”.

Kategorią specjalną jest „Kruszec Biznesu z Diamentem”, który jest przyznawany spośród wszystkich dotychczasowych laureatów Statuetki ,,Kruszec Biznesu’’. Nagradza najbardziej wartościowe firmy o mocnej i ugruntowanej pozycji na rynku.

Decyzję o nominacji i przyznaniu Wyróżnienia ogłasza się w okolicznościowych wydawnictwach Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz publikatorach współpracujących z Izbą.

Wręczenie statuetek odbędzie się w trakcie uroczystej Gali Izby Przemysłowo-Handlowej dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Ankiety do udziału w Konkursie „Kruszec Biznesu” oraz regulamin konkursu dostępne są w zakładce Kruszec Biznesu na naszej stronie internetowej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w Konkursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i złożenie jej w Biurze Izby Przemysłowo – Handlowej przy ulicy Piastowskiej 8 w Tarnowskich Górach lub przesłanie pocztą na adres iph@tarnowskiegory.com.p oraz o kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura IPH – (32) 287 21 31 w terminie do 29 maja 2019 roku.