Postulaty zmian i uzupełnień do propozycji rządowych zawartych w pakiecie antykryzysowym

Przedstawiamy przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców postulaty zmian i uzupełnień do propozycji rządowych zawartych w pakiecie antykryzysowym. Postulaty te zostaną przedstawione przez Rzecznika Radzie Ministrów w toku prac nad ustawą antykryzysową.