Ustawa ,,tarcza antykryzysowa”

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Przemysłowo Handlowej, Przedsiębiorcy

Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, który przedstawia kompleksowo stanowisko w sprawie projektu ustawy zwanej „tarczą antykryzysową” wypracowane wspólnie przez większość organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku.
Jako reprezentant Izby w tej radzie jestem w stałym kontakcie z Rzecznikiem.
I tak w piątek odbyła się wideokonferencja na której uzgodniliśmy stanowisko, które zostało złożone na ręce Pani Minister Jadwigi Emilewicz, jako nasze uwagi do propozycji rządowej.
W dniu dzisiejszym przewidziana jest kolejna wideokonferencja, która ma się odnieść do projektu przedstawionego przez Rząd po naszych pierwszych uwagach.

Ponadto informuję, że współpracujemy z gminami naszego powiatu w sprawie wypracowania pakietu pomocowego.
Efektem tej współpracy jest wczorajsza informacja Burmistrza Tarnowskich Gór Pana Arkadiusza Czecha dotycząca możliwości zaniechania opłat czynszowych.
Jest, to jedna z możliwości nad którą pracujemy.
Istotne jest także pokazanie barier, które ograniczają możliwość decyzji samorządów w sprawach dotyczących przedsiębiorców i przekazanie ich rządowi, aby znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawie i tym samym zniesienie bariery biurokratycznej w tej sprawie.

Proszę także o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących obecnej sytuacji, które postaramy się wykorzystać przy formułowaniu wniosków .
Angażujemy się także w pomoc dla naszych placówek medycznych, bo to jest na dzisiaj także ważna sprawa.
Wiemy, że większość przedsiębiorców znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ale wierzymy, że uda się także udzielić wsparcia lokalnej służbie zdrowia, która tego potrzebuje.

Mariusz Długajczyk
I Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tarnowskich Górach
mariusz.dlugajczyk@gmail.com