Walne Zgromadzenie IPH 17.03.- odwołanie

Szanowni Członkowie Izby Przemysłowo handlowej w Tarnowskich Górach

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, pełniąc obowiązki Prezesa Izby postanowiłem odwołać obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które planowo miało odbyć się 17 marca 2020 roku.

Informuję jednocześnie, że Statut literalnie nie przewiduje takiego trybu.
Liczę natomiast na zrozumienie i biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
Nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków postaramy się podać, przeprowadzając ponownie procedurę zwołania zgromadzenia.
Informuję również, że działalność statutowa oraz zaplanowane wydarzenia, jak na przykład śniadanie biznesowe, zostają przesunięte na termin późniejszy.
Postaramy się także o przekazywanie pełnej informacji dotyczącej bieżącej pracy Prezydium Izby drogą mailową.

Proszę także o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych z biurem IPH i zachęcam do kontaktu telefonicznego 32 287 21 31 lub mailowego iph@tarnowskiegory.com.pl

Jednocześnie informuję, że jestem w stałym kontakcie z Rzecznikiem Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw w sprawie przygotowania projektu rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zaistniałą sytuacją.
Proszę o zgłaszanie propozycji w tej sprawie, na mail iph@tarnowskiegory.com.pl,  które zostaną przekazane do biura Rzecznika i po opracowaniu wrócą do konsultacji.

Mariusz Długajczyk
  I Wiceprezes
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tarnowskich Górach