Struktura - Izba Przemysłowo-Handlowa
Menu Zamknij

Struktura

zostań członkiem

Zasady funkcjonowania organizacji opierają się na ustawie o samorządzie gospodarczym z 30 maja 1989 roku oraz statucie Izby zaaprobowanym przez członków. Statut określa następujące organy Izby: Walne Zgromadzenie Członków, Radę Izby, Prezydium Rady Izby, Komisje Rewizyjną, Sąd Koleżeński.

Izba Przemysłowo – Handlowa jest instytucja w pełni demokratyczną. Najistotniejsze decyzje dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania instytucji zapadają na walnym Zgromadzeniu członków Izby. W tym najważniejszym ogniwie organizacji każda zrzeszona firma ma swojego przedstawiciela. Do kompetencji tego gremium należy m.in. dokonywanie zmian w statucie izby, kształtowanie budżetu oraz kierunków działania izby, regulowanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Walne Zgromadzenie odbywa się zazwyczaj raz w roku. Na co dzień działalność Izby koordynuje Rada, a zarządzaniem zajmuje się prezydium Rady Izby, które bezpośrednio nadzoruje pracę biura IPH. W swoim działaniu Prezydium kieruje się troską o prawidłowe reprezentowanie interesów jej członków oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Rade Izby Przemysłowo – handlowej Tarnowskich Górach Walne zgromadzenie wybiera na czteroletnią kadencję. Do najważniejszych kompetencji Rady IPH należą:
– podejmowanie decyzji dotyczących programu działalności IPH
– kontrola budżetu i finansów organizacji
– podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania akcji, udziałów i nieruchomości
– podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Izby
– wybór prezesa i członków Prezydium Izby.

 

Wspierają nas

strona wspierana i rozwijana przez:
zpomyslami

Zaloguj się

Zarejestruj się

Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.