Sąd Arbitrażowy - Izba Przemysłowo-Handlowa
Menu Close

Sąd Arbitrażowy

zostań członkiem

Ciągnące się latami procesy w sprawach gospodarczych to jeden z największych problemów firm. Nieuczciwi kontrahenci i dłużnicy pozostają bezkarni, a przedsiębiorstwa popadają w tarapaty. Lekiem na całe zło mogą okazać się sądy arbitrażowe. Instytucja tego typu działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Spory mogą rozstrzygać nie tylko sądy państwowe, wyrok sądu arbitrażowego jest zrównany w skutkach z wyrokami sądu powszechnego. Arbitraż to mechanizm umocowany w polskim i europejskim prawie do rozstrzygania sporów między stronami. Warunkiem jest jednak, aby przedsiębiorcy w trakcie podpisywania umowy zawarli odpowiedni paragraf odnośnie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym. Krótko mówiąc jeśli arbitrzy przyznają nam racje, a ich wyrok jest nam potrzebny np. do egzekucji to występujemy do sądu państwowego z wnioskiem o stwierdzenie przez sąd jego wykonalności, a także z wnioskiem o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Taki wyrok sądu polubownego, stanowiący tytuł wykonawczy, nadaje się do egzekucji na takich samych zasadach, jak wyrok sądu państwowego. Należy przy tym pamiętać, że postępowanie przed sądem polubownym jest kilka razy szybsze. Wyrok może zapaść nawet w miesiąc po wniesieniu pozwu.
Zalety coraz bardziej doceniają przedsiębiorcy . W Polsce działa kilka tego typu instytucji. Największy istnieje w Warszawie przy Krajowej Izby Gospodarczej, przed którym rozstrzygają sprawy o wartości kilku milionów złotych. Według ekspertów rola arbitrażu w Polsce będzie systematycznie rosnąć. Istotna zaletą tych instytucji jest fachowość. Spory rozstrzygają nie tylko prawnicy, ale i specjaliści z danej dziedziny. Arbitrzy wywodzą się ze środowisk przedsiębiorców lub prawników zajmujących się problematyką prawa gospodarczego. To eksperci, którzy mają w tej dziedzinie wysokie kompetencje.

Kontakt

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych sądownictwem arbitrażowym prosimy o kontakt z Sądem Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach:

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Piastowska 8
tel. +48 32 289-00-20
e-mail: info@sad-arbitrazowy.org

Wspierają nas

BGK
Lellek
PKO
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundusz Górnośląski S.A.
Śląski Fundusz Rozwoju
Urząd Miasta Tarnowskie Góry
strona wspierana i rozwijana przez:
zpomyslami

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.